Trồng trúc quân tử Tân Phú

THIẾT KẾ CẢNH QUAN – THI CÔNG CẢNH QUAN – BẢO DƯỠNG CẢNH QUAN 

Bên cạnh các hạng mục bảo dưỡng cảnh quan, chăm sóc thảm cỏ

Công ty Phú Quốc Dragon luôn đem đến cho khách hàng những hạng mục thi công cảnh quan chất lượng

Thi công trồng cây Trúc Quân Tử tại Khu Công Nghiệp Fashion Tân Phú

Công nhân Phú Quốc Dragon đang tiến hành xử lý đất trồng cây

Hoàn thiện công trình

 

0397382936